SM-rederi, som var med i striden om att få köra Limötrafiken i Gävle, stämmer kommunen på 499 900 kronor.
– Det här målet kommer vi att vinna, säger Johan Bennich, VD.

Fortsätt att läsa»

Sjöfartsverkets lade den 15 mars fram ett förslag till nya farledsavgifter. Förslaget har enligt Sjöfartsverket ”tagits fram för att möta den pågående strukturomvandlingen av sjönäringen och för att öka förståelsen för Sjöfartsverkets prissättning. Modellen har gjorts så enkel, rättvis och transparent som möjligt för att sjöfartsnäringen och transportköparna ska få en ökad förståelse för Sjöfartsverkets prissättning, men också lättare kunna förutse kostnaderna vid valet av transport.” Av förslaget framgår att de rabatter som idag finns i systemet försvinner, däribland rabatten på lotsavgiften för sjöfarten på Vänern.

Fortsätt att läsa»
Foto: Tim Chong
Foto: Tim Chong

En trafikstockning på nästan 30  oljetankers har byggts upp utanför den irakiska hamnen i Basra. Några av fartygen kommer att få vänta på sin tur upp till tre veckor. Det är en dyr historia då det kan kosta fartygsoperatörerna i runda slängar ca 650.000kr per dag...Per fartyg.

Fortsätt att läsa»
Foto: Fredrik Schlyter
Foto: Fredrik Schlyter

Antalet sjöräddningsfall ökade under 2015 jämfört med föregående år, från 885 insatser till 936. Allra mest ökar fallen där kanoter, kajaker och segelbrädor är inblandade.

Fortsätt att läsa»

Från klockan 12:30 den 16 mars 2016 kommer Kustbevakningen att börja ta emot uppgifter gällande sjöfartsskydd genom den myndighetsgemensamma portalen Maritime Single Window (MSW).

Fortsätt att läsa»

Senaste nyheterna

Äldre nyheter.

Kontakta oss

Klicka på bilden för att se hur man delar inlägg.