Regeringen vill ha ökad samverkan till sjöss

Bild från KBV 002

Regeringen vill se mer samverkan mellan myndigheterna som håller till på sjön och ger Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Trafikverket i uppdrag att lämna förslag på hur det ska gå till.


Sjöfartstidningen skriver:

Förslagen till ökad samverkan mellan myndigheterna ska enligt det nya uppdraget gälla infrastruktur där de fyra myndigheterna vardera har en lång rad anläggningar längs kusten.

"Kustbevakningen har 25 kuststationer längs den svenska kusten, sjöfartsverket har 24 lotsstationer och ytterligare ett tiotal kajplatser. Försvarsmakten har större anläggningar i Karlskrona, Haninge, Nynäshamn, och Göteborg samt en rad mindre anläggningar. Trafikverket bedriver färjeverksamhet på knappt 40 platser. Trots detta är det ovanligt att man har samlokaliserat verksamheten" skriver Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och försvarsminister Karin Enström och kräver att myndigheterna lämnar förslag på hur de skulle kunna samlokalisera sina verksamheter.

"Effektivare utnyttjande av statens sjögående resurser gagnar både skattebetalarna och säkerheten i Östersjön och Västerhavet" skriver ministrarna vidare och lovar att noga fortsätta följa hur den maritima samverkan utvecklas.

Fredrik Davidsson
17 december 2013, kl. 10:48

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter