HALLÅ! VAD ÄR DET SOM HÄNDER!

Senaste fartyget som varslade var Nils Dacke som varslade 70 personer, samtidigt som färjan kommer att börja köra en ny linje till polen, och flaggen är oklar.

År 2012 var varslen rekordmånga (runt 800 tjänster) men för 2013 beräknas varslen minska till ungefär 300.

Handelsflottan minskar kraftigt

Idag seglar 82 procent av de svenskkontrollerade fartygen under utländsk flagg. Om samtliga svenskkontrollerade utlandsflaggade fartyg skulle flaggas svenskt skulle det innebära 20.000 nya tjänster ombord, enligt Arbetsförmedlingen.

Den svenska handelsflottan fortsätter att minska och under de senaste fyra åren har runt 100 handelsfartyg flaggats ut till framförallt nordeuropeiska länder (Danmark, Färöarna och Finland). Idag har Sverige 0,5 procent av världshandelsflottan, jämfört med tre procent 1960.

Under 2012 ökade världshandelsflottan med fem procent medan den svenska handelsflottan minskade med 28 procent.

Källor Sjöfartstidningen & Arbetsförmedlingen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter