Risk för oljeläckage från försvunnen pråm.

Bogserbåten Karl-Alfred tappade i helgen en mudderpråm någonstans mellan Agön och Bremön. Pråmen hade bl.a en 10 kbm dieseltank ombord. Kustbevakningen har letat efter den med flyg men de befarar att den har sjunkit.. Det är stor risk för ett större oljeutsläpp.

En andra pråm ligger halvsjunken inne i iggesund.
Trolig orsak är handhavandefel då de bägge pråmarna var kopplade sida vid sida i grov sjögång, utan några dämpade material emellan dem.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter