Viking Line skär ned antalet tjänster inom landorganisationen.

Tidigare i veckan så kom sjöfartstidningen med nyheten om nedskärningar på VL så här skrevs det:

Viking Line inleder idag tisdag samarbets- respektive MBL-förhandlingar som berör omkring 25 landtjänster i Finland och på Åland samt omkring 20 i Sverige.

Svaveldirektivet är en väsentlig orsak till att cirka 45 landjobb kan försvinna inom Viking Line. Det åländska färjerederiet har inlett samarbetsförhandlingar som kan leda till att omkring 25 tjänster blir indragna inom landpersonalen i Finland och på Åland.

Även de landanställda i Sverige kommer att drabbas. Rederiet har likaså idag inlett MBL-förhandlingar som berör indragning av omkring 20 tjänster inom landorganisationen i Sverige. Den eventuella minskningen av arbetskraften kommer att verkställas då förhandlingarna är avslutade, uppskattningsvis i mitten av mars 2014.

Dyrare bunker

Viking Line uppger att åtgärderna är ett led i Viking Lines allmänna målsättning att effektivisera verksamheten. Bland annat de senaste årens kraftiga höjningar av bunkerpriserna har inneburit att bolagets kostnader har ökat markant i förhållande till intäkterna. Under 2015 kommer bunkerkostnaderna att öka med uppskattningsvis 25 procent då Viking Line i enlighet med EU:s nya svaveldirektiv övergår från tjockolja till marindiesel. Detta uppges innebära en merkostnad på EUR 15 till 20 miljoner under 2015.

Ändrade förutsättningar

Vidare meddelar rederiet att verksamhets - och konkurrensförutsättningarna har förändrats väsentligt, vilket ökar trycket på kostnadseffektivitet.

Viking Line inledde sitt effektiviseringsprogram redan för ett år sedan. Programmet fokuserar på bränsleförbrukning, optimering av den tekniska verksamheten, samt organisationen.

Pär-Henrik Sjöström

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter