Helikopterverksamheten införlivas i Sjöfartsverket

Sjöfartsverket tar ytterligare ett viktigt steg för att säkerställa en hållbar sjö- och flygräddning. Från och med 22 januari 2014 bedrivs helikopterverksamheten direkt i Sjöfartsverkets regi och blir en del av Sjö- och flygräddningsavdelningen.

I november 2011 förvärvade Sjöfartsverket efter ett riksdagsbeslut moderbolaget till Norrlandsflyg AB, den upphandlade leverantören av helikopterburen sjö- och flygräddning. Förvärvet genomfördes som ett led i det långsiktiga säkerställandet av svensk sjö- och flygräddning. Vid förvärvet ändrades namnet från Norrlandsflyg till SMA Helicopter Rescue AB och har därefter fortsatt att bedriva den helikopterburna sjö- och flygräddningen som ett helägt dotterbolag till Sjöfartsverket.

Nu införlivas helikopterverksamheten fullt ut. Från och med 22 januari 2014 bedrivs helikopterverksamheten direkt i Sjöfartsverkets regi under ledning av Mowgli Halléhn och blir en del av Sjö- och flygräddningsavdelningen under benämningen SMA SAR Helicopter Unit.

– Vi fortsätter nu att utveckla och förbättra verksamheten i vår strävan att bygga en långsiktigt hållbar sjö- och flygräddning, säger Noomi Eriksson som chef för Sjö- och flygräddningsavdelningen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter