Istillväxt och fortsatt ispress i norra Bottenviken

Förra veckans sydliga vindar i kombination med kallt väder har inneburit istillväxt och fortsatt ispress med assistansbehov i främst norra delen av Bottenviken.

Assistansområdet har succesivt utökats och Norra Kvarken har nu täckts med is som innebär att trafiken behöver övervakas och bitvis assisteras genom denna passage. Även i Vänersborgsviken i Vänern och i Trollhätte kanal samt Göta älv har isen ställt till vissa problem för trafiken.

ALE har under veckan fått gå ner till Norra Kvarken för att övervaka och assistera trafiken i detta område. ATLE, YMER, KONTIO och OTSO har tagit hand om trafiken i Bottenviken. I Vänern har bogserbåten BONDEN fått göra diverse insatser liksom, tillsammans med mindre enheter, i kanalen och älven där is behöver rensas och flottas ut för att inte täppa till i flödet ut från Vänern.

Högtrycket över södra Ryssland, försvagas nu något och förskjuts sakta österut och lite mildare luft kan föras upp med sydliga luftströmmar. Kylan dämpas något, vilket medför att nyisbildning och istillväxt sker i en något långsammare takt. Högtrycket beräknas dock åter förstärkas i början på veckan.

Planering för kommande veckas isbrytning

I veckan utökas de operativa enheterna med FREJ som då kommer att gå in i charter för finska Trafikverket och samtidigt vara en resurs i den gemensamma svensk-finska isbrytarflottan. ALE får inledningsvis fortsätter att passa södra iskanten och Norra Kvarken medan övriga enheter fördelas utifrån det gemensamma operativa behovet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter