Riksdagen säger nej till ett 30-tal sjöfartsmotioner...

Sjöfartstidningen skriver att riksdagen har sagt nej till ett antal motioner som berör sjöfartsfrågor. Bland annat gav man tummen ned för förslag om en svensk NOx-fond, lotsplikt i Öresund och ett gemensamt EU-fartygsregister.

Totalt var ett 30-tal sjöfartsmotioner med ett 50-tal yttranden uppe för omröstning i riksdagen på onsdagen i förra veckan. Riksdagen röstade alltså nej till samtliga förslag, med den övergripande motiveringen att ”regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka sjöfartsnäringens konkurrenskraft”.

Riksdagen motiverade också sina beslut med att det pågår ”ett aktivt arbete i Sverige och internationellt för att förbättra miljö- och klimatutvecklingen inom sjöfarten” samt att regeringen har ”för avsikt att presentera en maritim strategi”.  

Här på sjöfartsnyheter så väntar vi fortfarande på svar från det brev som vi skickade för några veckor sedan.

Brevet

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter