Regeringen förbereder stärkt sjöfartsstöd

Regeringen förbereder stärkt sjöfartsstöd
men inväntar EU-kommissionens godkännande.

Regeringen presenterade 2013 en handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Ett av förslagen handlar om att regeringen vill utvidga sjöfartsstödet till att gälla fler kategorier av fartyg, och besked väntas nu från EU-kommissionen.
- Vårt förslag handlar om att stärka den svenska sjöfartens internationella konkurrenskraft och skapa fler jobb på svenska fartyg, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Regeringen har sökt godkännande från EU-kommissionen om att ändra den svenska förordning som idag styr vilka som kan få sjöfartsstöd till att gälla inte bara last- och passagerarfartyg utan även forskningsfartyg, mätfartyg, bogserbåtar, kabelläggningsfartyg, servicefartyg till offshoreverksamhet, rörläggningsfartyg, kranfartyg och mudderverk.

Dessa typer av fartyg kan vara utsatta för internationell konkurrens och fartygen kan, om de är registrerade i andra EU-länders register, vara berättigade till stöd i det landet. Den svenska regeringen vill därför jämna ut förutsättningarna för att stärka den svenska sjöfartens internationella konkurrenskraft och skapa fler jobb på svenska fartyg.

- Vi inväntar nu kommissionens besked, men allt är förberett från den svenska sidan för en snabb process, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter