kaptener på land kommer att styra över hundratals obemannade fartyg till sjöss.

Även om idén av automatiserade fartyg först kom i tal för flera år sedan så började Rolls-Royce utveckla ett system för förarlösa fartyg förra året och det väcker starka känslor och debatter.


Rolls-Royce Blue Ocean utvecklingsteam har skapat en virtuell verklighetprototyp på sitt kontor i Ålesund, Norge, som simulerar 360-graders utsikt från en brygga på ett fartyg. Det London-baserade kontoret säger att förhoppningarna i framtiden är att kaptener på land kommer att använda liknande kontrollcenter för att styra över hundratals obemannade fartyg.

Rolls-Royce hävdar att Drone fartyg (obemannade) skulle vara säkrare, billigare och mindre förorenande för sjöfarten. ”De kan användas i regioner som Östersjön inom ett decennium, medan regleringshinder samt industri-och fackliga skepsis om kostnader och säkerhet kommer att bromsa den globala adoptionen”, säger Oskar Levander RR,s vice VD för innovation inom marin teknik.

"Nu är tekniken på den nivå där vi kan skapa och göra detta, och samhället rör sig i denna riktning." Oskar Levander

En av debatterna som går är även ifall det skulle vara lönsamt för rederier att övergå till obemannade fartyg. Besättningskostnader för en dag står för cirka 44 procent av det totala drift kostnaderna för ett stort containerfartyg, enligt Moore Stephens LLP konsult.

Tor Svensen, CEO för maritim DNV GL.( Det största företaget som certifiera fartyg för säkerhetsstandarder.) tror inte att detta är en lösning inom en snar framtid ”De potentiella besparingarna motivera inte de investeringar som skulle behövas göras för att få obemannade fartyg säkra”

“The International Transport Workers Federation” Ett Fackförbund som representerar cirka 600 000 av världens sjömän, motsätter sig också obemannade fartyg.

"Det kan inte och kommer aldrig att ersätta ögon, öron och tankeprocesser av professionella sjömän" Dave Heindel, ordförande för ITF: s sjöfolk "

Den marina sidan står för 16 procent av RR,s intäkter, Rolls-Royce gör också flygplansmotorer och turbiner.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter