Stena bakom världens största sjukhusfartyg

Världens största civila sjukhusfartyg, Atlantic Mercy, med plats för 250 patienter, ska tas i drift 2017. Svenska Stena RoRo leder bygget. såhär skriver nyteknik om fartyget:

Det är den amerikanska stiftelsen Mercy Ships som beställt fartyget. Det ska byggas på kinesiska varvet Tianjing Xingang Shipyard, men ritningarna kommer från finska Deltamarin. Svenska Stena Roro har fått uppdraget att leda projektet.

Atlantic Mercy kommer att tjänstgöra i olika delar av världen och ligger då upp till tio månader i varje hamn. Ombord finns sex operationssalar. Plats finns för 250 patienter och 640 anställda.

Fartyget blir 174 m långt och 28,6 meter brett . Det har modifierats enligt en modell från Stena från RoRo-passagerarfartyg till passagerarfartyg för långa internationella resor.

Atlantic Mercy ska drivas av fyra medelvarviga dieselmotorer i ett diesel-elektriskt framdrivningssystem. Bunkring sker med ett intervall på 4 - 6 månader. Proviant tas ombord i 40-fotscontainrar. Två containrar per vecka behövs för försörjningen.

Kranar lyfter ombord proviant och bilar som kan behövas på stationeringsorten.

Stiftelsen Mercy Ships driver sedan 2007 sjukhusfartyget Africa Mercy, den ombyggda danska före detta tågfärjan Dronning Ingrid, som i dag är världens största civila sjukhusfartyg. Det 152 meter långa fartyget har sex operationssalar och bäddar för 78 patienter. Besättningen uppgår till 474 personer.

Stiftelsen Mercy Ships bildades 1978 av Don och Deyon Stephens för att ge fri sjukvård i behövande regioner. Varje år engageras omkring 1600 frivilliga yrkeskunniga personer för att driva verksamheten, allt från sjukhuspersonal till sjöfolk.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter