Inga ökade anslag till Kustbevakningen. Nu varslas personal och Sveriges miljöberedskap får stanna till kaj...

00-Fartyg under övning med Stena

Det finns inga besked i vårpropositionen eller i vårändringsbudgeten om långsiktigt ökade anslag till Kustbevakningen. Det innebär att myndigheten nu förbereder för varsel av personal i juni, detta innebär stora konsekvenser för säkerhet och miljö till sjöss.

Neddragningar i storleksordningen 133 miljoner kronor kräver stora ingrepp i myndigheten och verksamheten. För att kunna ha en ekonomi och verksamhet i balans 2016, behöver varslen läggas redan i juni 2014. Det är ännu för tidigt att säga var varslen kommer att läggas, men omfattningen av varslen kommer att vara i de nivåer som beskrivs i Kustbevakningens budgetunderlag för 2015-2017.

− Det är olyckligt att vi inte får något besked ännu om vår långsiktiga budget. Men vi fortsätter att arbeta för att vi ska få ökade anslag enligt våra äskanden i höstens budgetproposition och hoppas att vi ska slippa gå till uppsägningar vid årsskiftet, säger Judith Melin.

Om Kustbevakningen inte får ökade anslag enligt äskandet i budgetunderlaget kommer även antalet fartyg och kuststationer att behöva minska. Det kommer i så fall att innebära att Kustbevakningens närvaro till sjöss reduceras med 30­−40 procent, insatstiderna för att rädda liv och miljö blir längre och förmågan att upptäcka oljeutsläpp minskar kraftigt. Om inga ökade anslag tillförs Kustbevakningen och verksamheten behöver minskas enligt budgetunderlaget medför det en ökad risk särskilt för att oljeutsläpp når land med negativ påverkan på miljön. Förmågan att ge hjälp och stöd till andra myndigheter, organisationer och till andra länder minskar också kraftigt.

Det innebär även ökade kostnader för samhället när verksamhet som i dag utförs av Kustbevakningen behöver byggas upp i andra statliga myndigheter, kommuner och organisationer. När den förebyggande övervakningen minskar riskerar också förekomsten av överträdelser och risken för olyckor i sjötrafiken att öka.

− Min förhoppning är att Kustbevakningen får fortsätta vara den effektiva resurs för samhället som vi är idag. Den här verksamheten har byggts upp under lång tid, och att montera ned den får stora konsekvenser för säkerhet och miljö till sjöss, säger Judith Melin.

− Måste vi gå till uppsägningar tappar vi dyrbar kompetens som tagit långt tid att bygga upp igen, säger Judith Melin.

Kustbevakningen tillförs i vårändringsbudgeten 950 000 under 2014 för tillkommande uppgifter inom gränskontrollen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter