Kustbevakningens uppdrag i Italien avslutat

kustbevakningen

Den 30 april landade sjöövervakningsflygplan KBV 502 på Skavsta efter en månads uppdrag i Italien. Därmed är Kustbevakningens deltagande i Operation Hermes slutförd.

Syftet med operationen är gränskontroll men en viktig dimension har varit att upptäcka fartyg som befinner sig i sjönöd och på så sätt hjälpa till att rädda liv. Under april har besättningarna bland annat upptäckt elva migrantbåtar. I de små båtarna trängdes 1 742 män, kvinnor och barn, som räddades från sjönöd och fördes till italienska hamnar.

Kustbevakningen har även hittat många övergivna gummibåtar och träbåtar under månaden i Medelhavet. Dessa båtar har lämnats kvar i havet efter att människorna ombord har undsatts. De svenska kustbevakarna känner sig glada över att ha kunnat bidra till att människors liv räddats. Frontex och de italienska myndigheterna uttrycker stor tillfredsställelse med Kustbevakningsflygets insats.

– Med kustbevakningsflygets spaningssystem kan vi tidigt upptäcka och rapportera fartyg som vi kan anta transporterar flyktingar. Frontex enheter kan då sända ut räddande enheter i tid innan olyckan är ett faktum. Vi kan bidra till att förhindra tragedier som vi har sett i regionen den senaste tiden, säger Ronnie Willman, chef för svenska kustbevakningsflyget.

De övervakningsområden som flygningarna ägt rum i ligger söder och öster om Sicilien och sammanlagt flögs 100 timmar totalt i operationen. Hela sträckan som tillryggalagts är cirka 36 520 km, vilket nästan motsvarar ett varv runt ekvatorn.

Uppdraget har pågått under april och inom ramen för operation Hermes. Kustbevakningen får full kostnadstäckning för sitt deltagande från Frontex. Flera av EU:s medlemsländer stödjer Frontex och Italien genom att bidra med till exempel sjöövervakningsflygplan. Uppdraget har genomförts inom ramen för Europasamarbetet avseende EU yttre gränser.

Senast Kustbevakningen deltog i liknande insatser för Frontex i Medelhavet var 2009 och 2010.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter