Stort intresse för naturgas i rederibranschen

AGA GAS

Det framgår i Sveriges Radio P4 Gotland den 16 juni där Jan Bäckvall på AGA Gas intervjuas och konstaterar att än så länge finns bara en färja i Sverige, Viking Grace, som går på LNG men intresset är stort hos många rederier säger Jan Bäckvall på AGA Gas.

Terntank Rederi AS har nu fyra LNG-drivna 15.000 dwt produkttankfartyg i order vid det kinesiska varvet Avic Dingheng Shipbuilding Co., Ltd. Fartygen levereras med tre månaders intervall fr o m våren 2016.

Genom att använda LNG som bränsle uppnås betydande miljöfördelar jämfört med lågsvavlig marin gasolja, vilken många rederier kommer att övergå till när de strängare svavelreglerna träder i kraft 2015. Med LNG-drift reduceras SOx-utsläppen med 90 procent, NOx-utsläppen med närmare 80 procent och partikelutsläppen med över 90 procent. Dessutom kommer nybyggena att släppa ut 35 till 40 procent mindre volymer av CO2 än en konventionell tanker idag, uppger Terntank.

Terntank är det första rederiet som beställt fartyg som planerats inom samarbets- och projektplattformen Zero Vision Tool (ZVT). Syftet med denna är att bidra till att skapa såväl säkrare som mer miljö- och energieffektiva transporter till sjöss.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter