Oljeutsläpp norr om Gotska Sandön

Ett vrak började i lördags att läcka cirka 30 sjömil norr om Gotska Sandön. Sannolikt är det vraket från fartyget M/S Immen som sjönk 1977 och som uppges ha haft drygt 60 ton olja ombord vid förlisningstillfället. Kustbevakningen har startat en miljöräddningsoperation för att ta upp oljan som bubblar upp från bottnen.

Bild tagen med ekolod på vraket på 100 meters djup. Källa KBV

Under lördag morgon den 28 juni inkom en indikation från en övervakningssatellit om ett oljeutsläpp 30 sjömil (cirka 5 landmil) norr om Gotska Sandön i Östersjön. Kustbevakningsflyget dirigerades mot positionen och konstaterade att ett oljeutsläpp fanns på platsen. En provtagningsboj släpptes i utsläppet för att säkra bevis och ett fartyg skickades mot platsen för att bärga bojen och göra en bedömning om utsläppet gick att sanera. Kustbevakningens förundersökningsledare inledde en förundersökning om vattenföroreningsbrott.

När kustbevakningsfartyget kom till platsen konstaterades det att oljan bubblar upp från botten. De tidiga misstankarna om att ett fartyg som befunnit sig i området släppt ut oljan kunde därmed avskrivas. Kustbevakningsfartyget KBV 002 dirigerades till utsläppskällan och kunde vid sextiden på morgonen idag bekräfta att ett större fartygsvrak ligger på platsen på cirka 100 meters djup.

Vraket KBV 002 funnit på platsen är med stor sannolikhet M/S Immen som fick svår slagsida, övergavs av besättningen och sedan förliste i detta havsområde den 3 april 1977. En obekräftad uppgift är att det totalt fanns ca 62 ton olja ombord i i fartyget då hon gick till botten.

Eftersom vattendjupet är stort och det är öppet och för vinden utsatt hav, finns det ingen möjlighet att länsa in den uppbubblande oljan med länsor. Kustbevakningen har inlett en miljöräddningsoperation på platsen och har påbörjat mekanisk upptagning av olja med hjälp av avancerade, moderna borstsystem som finns i fartygen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter