Sjöfartsnyheter följer brevpost från Oden!

Isbrytaren Oden i Arktis 2008. Foto: Thorsten Mauritsen

Det är många som drömmer om att få följa med på en resa till Arktis.

Sommaren 2014 utgör Sjöfartsverkets isbrytare Oden forskningsplattform för SWERUS-C3, en stor internationell expedition som leds av svenska forskare för att studera miljö och klimat i Östsibiriska Arktiska Havet. Det är ett svenskt-ryskt-amerikanskt samarbete och äventyret varar i cirka 100 dagar. Nu kan man ta del av livet ombord genom att följa veckobreven från befälhavaren ombord. Breven kommer postas sjöfartsverkets sida samt här på SN

Källa www.sjofartsverket.se

SWERUS-C3 är en internationell forskningsexpedition med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen. Sammanlagt kommer ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades.

Sjöfartsverkets isbrytare Oden är inhyrd av Polarforskningssekretariatet. Besättningen ombord finns med hela resan från Tromsö till Barrow i Alaska. Där blir det byte för de flesta, även för forskarna.

Oden är fullastad med utrustning för forskningen; olika mätinstrument, en mängd förråd och laboratorier i form av containers på däck. Kocken ombord har varit med förr och vet att det går åt mycket mat. I hans kylar och frysar finns bland mycket annat 1 ton kött och 150 kg lök.

Oden är ett tungt fartyg, hon väger ungefär 13 ton - mer än dubbelt så mycket som Sjöfarstverkets andra isbrytare. Men trots att hon har så mycket extra last ombord på den här resan, ligger hon endast några centimeter djupare än vanligt.

Det är nog många som önskar att de kunde följa med på en resa till Arktis. Tyvärr är det få förunnat, men Odens befälhavare skriver veckobrev och skickar oss bilder så att vi kan följa äventyret.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter