Stena Bulk teknikanpassar och modererar hastigheten för bättre lönsamhet

Med nuvarande utsikter på fraktmarknaden och förväntade framtida bränslepriser kommer Stena Bulk sätta ännu större fokus på att maximera förhållandet mellan frakt och bunkerolja. Flottan kommer att under överskådlig framtid fortsätta operera vid låg fart och stor vikt läggs vid teknisk utveckling och anpassning.

”I dagens marknad är det mycket viktigt att vi redare förvaltar vår existerande flotta på bästa sätt från ett energi- och miljöperspektiv och noga undersöker möjligheter till förbättringar, både tekniska och operationella, ” kommenterar Erik Hånell, VD Stena Bulk. 

Idag går mer än 60 % av fraktkostnaden till kostnad för bunkerolja och därför är det självklart att operera fartyg så energieffektivt som möjligt. För en modern Suezmax tanker på 160.000 dwt måste fraktraterna ligga på ett snitt av 40.000 USD per dag över tid för att rättfärdiga 0,5 knops hastighetsökning jämfört med nuvarande nivåer på bränslepriser. Med andra ord fraktmarknadsnivåerna måste dubbleras innan ens en liten hastighetsökning är berättigad baserat på hur marknaden har sett ut 2014. 

”Vi har under senare år expanderat vår flotta med ett antal egendesignade Suezmax tankfartyg av senaste design och med högsta miljöklass. I våra strategiska investeringar fokuserar vi stort på energieffektivitet och med hjälp av vår tekniska utvecklingsavdelning ser vi till att alltid ligga på absolut framkant vad gäller både säkerhet och miljö. Men även befintliga fartyg evalueras för att finna lösningar till bränslebesparing och hushållning,” fortsätter Erik Hånell. 


Att anpassa fartygets propeller och bulb till faktisk fart kan göra mycket stor skillnad när det gäller reduktion av bränsleförbrukning. Tillägg såsom propellerhylsor och fenor är andra typer av lösningar, som kan påverka fartygets prestanda positivt. 

”Fartygens tekniska design är en nyckelfaktor men lika viktigt är hur fartyg opereras med hänsyn till energistyrning. Stena Bulk har med sina senaste fartygs design och operationella excellens lyckats inom båda områdena,” avslutar Erik Hånell. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter