Alkobommar lanseras i Frihamnen, Stockholm

Foto Kustbevakningen

Efter ett lyckat försök i Göteborg provas nu alkobommar i Frihamnen i Stockholm. Målet är ett brett införande i alla Sveriges hamnar.

När Kustbevakningen är i hamnarna för att utföra farligt gods- och lastsäkringskontroller på de transporter som sker med färjetrafiken utförs redan idag sållningsprover för att kontrollera nykterheten på fordonsförare. Under 2013 rapporterade Kustbevakningen 44 rattfyllerister som annars skulle kommit ut i vägtrafiken. Kustbevakningen bidrar på detta sätt till en ökad transportsäkerhet i samhället.

- Alkobommarna som nu införs i Stockholm kommer att avlasta myndighetens sjösäkerhetsgrupper som nu kan fokusera mer på lasthanteringen i fordonen som ska ut på färjorna vilket är mycket positivt, säger Lars-Erik Langman, stabschef på Regionledning nordost.

De sex alkobomsstationerna i Stockholms frihamnen kommer att fånga upp 20-30 lastbilar varje dag när de åker av färjorna. 200-300 personbilar kommer också att kontrolleras.

– Vårt uppmärksammade försök med alkobommar i Göteborg 2013 visar att systemet fungerar. Trafiken flyter smidigt genom kontrollen, mätningen sker snabbt och exakt och skulle någon ”blåsa rött” finns det folk på plats för att lagföra den som kör med för hög promillehalt, säger Arne Winerdal, vd för Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF).

Statistik från Tullverket visar att rattfylleri är vanligare vid hamnar jämfört med trafiken i övrigt. Varje år passerar cirka 3 miljoner fordon Sveriges färjeterminaler. Om automatiska nykterhetskontroller införs efter MHF-försöket i Göteborg innebär detta en fördubbling av nykterhetskontrollerna i Sverige.

MHF är projektägare och samarbetar med Kustbevakningen, Polisen, Tullverket, Trafikverket, Stena Line och Servotek. Trafikverkets skyltfond och Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond har beviljat stöd till försöksprojektet.

Varje år dör människor i trafikolyckor som är orsakade av alkohol och droger. Kustbevakningen är en av de myndigheter som har ett uppdrag att bedriva förundersökning mot rattfylleri i de svenska hamnarna.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter