God samverkan vid brinnande tankfartyg utanför Danmark


På kvällen den andra oktober 2014 fick tankfartyget ”Stoc Marcia, C4XG2, brand i maskinrummet nord Bornholm. Besättningen utlöste det fasta släcksystemet ombord och larmade sjöräddningen. Händelsen inträffade på danskt ansvarsområde varför arbetet leddes av JRCC i Århus. Eftersom det var mycket långt till danska enheter larmades en så kallad MIRG (Maritime Incident Response Group) styrka från Karlskrona ut. Styrkan består av specialutbildade brandmän som flögs ut med helikopter till platsen. Den danska räddningsledaren ville också ha Kustbevakningens fartyg KBV 048 och KBV 003 till platsen.

Båda dessa enheter och även KBV 034 dirigerades omedelbart mot haveristen. KBV 048 valdes till OSC (On Scene Coordinator) för insatsen och KBV 003 gick dit för att kunna nödbogsera haveristen om behov skulle uppstå. Även Sjöräddningssällskapet, SSRS, deltog med ett fartyg.

Efter att MIRG styrkan anlänt kunde man konstatera att branden var släckt. Ägaren till Stoc Marcia kontrakterade en bogserbåt som nu bogserar fartyget mot varv i Landskrona för kontroll. KBV 003 fanns på plats under natten för att kunna assistera om behov uppstod men lämnade under morgonen.

Denna incident avlöpte väl tack vare en snabb och väl genomförd insats från de inblandade parterna, inte minst besättningen på Stoc Marcia, men är ett exempel på hur nära en olycka kan vara den svenska sydkusten.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter