Fartyg på grund i Trollhättan

Vid 13 tiden idag gick ett 89 meter långt lastfartyg på grund i Trollhättan. Nossan, som fartyget heter var fullastad med timmer och gick på grund  nära Stallbackabron i norra Trollhättan. Besättningn kunde själva få loss fartyget och förtöja under bron men nu återstår ett problem, hon läcker in mycket vatten och står troligen redan på grund.

Anledningen till att de gick på grund från första början är att de fick en black out och alla system ombord släcktes ner. Det tar en stund att få igång allting igen så när detta hände tappade man också manöverförmångan under en liten stund och det var allt som behövdes för att man skulle hamna på fel kurs och gå på grund en bit utanför den uppmärkata farleden.

Sjöfartsverkert och räddningstjänsten i Trollhättan har kommit till undsättning och besättningen ombord på Nossan har blivit evakuerade.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter