Finlands vinnarattityd kan bli vår

Till Redareföreningens medlemsdag den 7 november hade Olof Widén, Rederierna i Finland bjudits in för att presentera Finlands sjöfartsstrategi 2014-2022. Han redogjorde också för den vinnarattityd som präglar samarbetet mellan näringslivet och politiken för att tillsammans utveckla sjöfarten och samtidigt hantera de utmaningar som den finska rederinäringen står inför.

Inbjudna att kommentera Finlands vinnande strategi var representanter från de fyra myndigheter i Sverige som främst berör rederinäringen – Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Trafikverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Sammantaget förmedlades en positiv anda; Sverige kan och vill satsa på sjöfarten. Om tio år kommer vi att kunna vara ”best in class” sade Ann-Catrin Zetterdahl, Sjöfartsverket. Det var också Redareföreningens vd, Pia Berglunds budskap när hon sammanfattade dagen tillsammans med Anders Boman, Redareföreningens ordförande. 

-Nu är det full fart framåt som gäller. Sjöfarten har så mycket att erbjuda som miljöeffektivt transportslag och som basindustri för Sverige – nya jobb och företag och inte minst ett ökat bidrag till Sveriges BNP. 

 På bilden syns från vänster Björn Blomqvist, Rederi Eckerö och Olof Widén Rederierna i Finland.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter