Nödbogseringsövning på Sydkusten

Källa: Kustbevakningen

I helgen som gick övade Kustbevakningens största kombinationsfartyg KBV 001 och KBV 002 nödbogsering på sydkusten.

Dessa fartyg är särskilt framtagna för att kunna bogsera en nödställd under mycket extrema förhållanden såsom hårt väder och stora fartyg. Om en oljetanker kommer på drift i hårt väder så kan det få katastrofala föjder för miljön.

- Det är mycket viktigt att de får chans att öva ofta. När det väl händer en olycka så måste allt gå på rutin, säger Ragnhild Bussqvist, operativ ledare på Kustbevakningens ledningscentral i Göteborg.

- Vi övar också på handelsfartyg när vi får möjlighet, fortsätter Ragnhild.

Dessa fartyg används också i annan Kustbevakningsverksamhet såsom oljeupptagning, fiskekontroller, sjötrafikövervakning mm.

Att dessa fartyg befann sig på sydkusten uppmärksammades av både allmänhet och media som hörde av sig till Ledningscentralen och undrade vad som hade hänt!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter