Snabba åtgärder krävs av EU för att rädda sjöflyktingars liv

Sedan 2014 har tusentals människor gett sig ut på farliga sjöfärder för att nå Europa. De kommer från Afrika och Mellanöstern i överfulla båtar, ofta utelämnade till människosmugglare. Över 3 500 personer har redan förlorat sina liv.

I ett gemensamt brev till alla EU:s 28 medlemsstater, har den Europeiska redareföreningen European Community Shipowners 'Associations (ECSA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), International Chamber of Shipping (ICS) och Internationella Transportarbetarfederationen (ITF) har varnat för att krisen blir allt värre. De varnar för att det finns en allvarlig risk för ytterligare katastrofer med människor som mister sina liv om inte EU:s medlemsstater agerar snabbt.

Såväl rederinäringen som de sjöfackliga organisationerna uppmanar alla EU:s medlemsstater att öka resurserna för sök- och räddningsverksamheten i Medelhavet. Särskilt med hänsyn till de många potentiellt farliga räddningar nu utförs av handelsfartygen, en situation som blir alltmer ohållbar.

Förra året räddade handelsfartygen omkring 40 000 sjöflyktningar och detta antal förväntas öka dramatiskt. Sjöfartsnäringen accepterar fullt sitt juridiska ansvar för att rädda någon i sjönöd, men hävdar att det är oacceptabelt att det internationella samfundet i allt högre grad förlitar sig på handelsfartyg och deras besättningar att genomföra fler och fler storskaliga räddningar. Enstaka fartyg har varit tvungna att rädda så många som 500 personer åt gången, vilket skapar allvarliga risker för sjömännens hälsa och arbetsmiljö. De ombordanställda bör inte förväntas hantera sådana situationer.

Sjöfartsnäringen anser att alla EU:s medlemsstater måste dela den ekonomiska bördan för att hjälpa till att förhindra tusentals fler dödsfall. Det internationella samfundet måste också ge flyktingar och migranter alternativa sätt att finna säkerhet, utan att riskera sina liv genom att korsa Medelhavet i sjöodugliga båtar.

Denna begäran har skickats till EU:s regeringar med stöd av andra globala sjöfartsorganisationer. Uppmaningen till åtgärder följs upp med EU:s regeringar på nationell nivå av Europas nationella redarföreningar och sjöfolksförbund.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter