Bogserbåt typ Hector!

Den svenska marinen behöver bogserbåtar för tyngre uppdrag och assistans utomskärs. Att kunna bogsera längre sträckor till havs och att kunna bryta isrännor för ubåtar ut ur hamn, det är exempel på uppdrag som de två nya bogserbåtarna ska kunna utföra. Med en dragkraft på över 30 ton och en mycket hög manöverförmåga tillför de helt nya förmågor till den svenska marinen.

Bogserbåt typ Hector anskaffas i en gemensam upphandling av Försvarets materielverk (FMV) och Defence Materiel Organisation (DMO) i Nederländerna. De två fartygen, HMS Hector och HMS Hercules, kommer att tillhöra Marin basbataljon och dess ekipagekompani. Ett fartyg baseras i Karlskrona och ett på Muskö.

Gemensam anskaffning av FMV och DMO

Anskaffningen genomförs gemensamt av FMV och DMO i Nederländerna. Den gemensamma konkurrensupphandlingen omfattade två bogserbåtar till FMV och tre till DMO. Upphandlingen vanns av Damen Shipyards i Nederländerna och fartygen byggs vid Damens varv i Galati i Rumänien.

Damen Shipyards ska leverera fartygen till FMV i november 2015, och efter installation av en del specifik militär utrustning ska FMV överlämna fartygen till Försvarsmakten i december 2015.

Det totala kontraktvärdet på fem bogserbåtar är 35 miljoner euro, varav den svenska delen uppgår till 13,6 miljoner euro för två bogserbåtar, utbildning, dokumentation och reservmateriel.

[Grundmodell av bogserbåt] Beprövat koncept

Bogserbåt typ Hector bygger på en beprövad konstruktion från Damen Shipyards som tidigare byggt cirka 180 fartyg av grundmodellen ASD 2810 och levererat dessa över stora delar av världen. De svenska bogserbåtarna har fått modellbeteckningen ASD 3010 ICE eftersom stäven fått en annan lutning för bättre isbrytarförmåga och därmed gjort fartygen något längre.

Framdrivningen består av två vridbara propulsorer (360°). Denna typ av propulsorer kallas för ASD, Azimuth Stern Drive, och ger fartygen stor manöverförmåga och även relativt stor dragkraft både sidledes (65 procent) och baklänges (90procent) relativt den maximala dragkraften framåt.

Likheter och olikheter

De svenska och nederländska bogserbåtarna har både likheter och olikheter. De bygger båda på samma grundmodell (ASD 2810) avseende arrangemang och propulsorer. Men medan FMV kravställt isbrytarförmåga och ett konventionellt framdrivningsmaskineri med dieselmotorer har DMO kravställt ett så kallat hybrid-maskineri som medger framdrift med dieselmotorer, dieselelektriskt drift eller med elmotorer som matas från en batteribank.

Ett svenskt särkrav är fartygens maximala djupgående på 4,45 meter på grund av förhållandena i våra örlogshamnar. Grundmodellen har 4,75 m djupgående. Det innebär att en mindre propellerdiameter är vald vilket i sin tur medger att dieselmotorer med lägre effekt kunnat väljas.

Det får konsekvenser på fartygens maxfart och dragkraft (bollard pull) som blir cirka 32 ton för de svenska bogserbåtarna och cirka 60 ton för de nederländska. De olika dragkrafterna motsvarar respektive marins behov med tanke på storleken på övriga fartygs som ska assisteras.

Ersätter gamla bogserbåtar

Bogserbåt typ Hector kommer att ersätta HMS Heros som byggdes 1955 och HMS Hera som byggdes 1971. Båda dessa fartyg har uppnått sin tekniska livslängd och är i stort behov av att omsättas. 

- Läs mer på: http://www.fmv.se/sv/Projekt/Bogserbat-typ-Hector/#sthash.9pEAewue.dpuf

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter