Sjofartsnyheter

 

Sjöfartsnyheter är ett projekt som vi tagit fram för att försöka öka intresset för sjöfarten.

Sjöfarten är viktig för Sverige men har hamnat i skymundan och är en viktig politisk fråga. Vi tycker att kunskapen kring sjöfart är alldeles för dålig och hoppas kunna bättra på detta.

Marja Witt ansvarig.

Kontakt:
info@sjofartsnyheter.se

Kontaktinfo Stockholm:
Stensätravägen 9,

127 39 Skärholmen